Archivo por días: julio 31, 2020


L’adopció tecnològica per part de les ciutats, ha anat augmentant durant els últims anys. Les smart cities permeten proporcionar uns millors serveis als ciutadans, optimitzar els recursos i estalviar diners. Arribar a aquesta millora de qualitat de vida no seria possible sense les TIC, ja que asseguren un desenvolupament sostenible […]

La importància de la Internet de les Coses i la ...