Skip to content

App i software: La solució pel fitxatge laboral

El registre laboral de la jornada laboral és obligatori per a tots els empleats. Així ho recull el Real Decreto-Ley 8/2019 de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Al respecte, s'afegeix a l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors (ET) l'apartat 9:

''L'empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i la finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària''

D'altra banda, cal recordar a les empreses que han de conservar les firmes d'entrada i sortida dels seus treballadors i treballadores durant 4 anys.

Així doncs, davant aquesta situació, les empreses han de buscar nous mètodes de fitxatge laboral que garanteixin la seguretat i practicitat per tal d'evitar sancions.  

La solució? App i Softwares

Hi ha diversos mètodes pel fitxatge laboral, com per exemple el sistema manual o el biomètric. Ambdós mètodes no són els més adients per complir amb la legislatura vigent, ja que, d'una banda, el sistema manual pot ser modificable, manipulable i no garanteix el rastreig ni la traçabilitat, d'altre, no és possible tractar les dades biomètriques mitjançant el reconeixement facial per aquesta finalitat pel fet que la llei no ho contempla.

Per tant, la millor solució pel fitxatge laboral és una App o Software. En aquest cas expliquem totes les funcionalitats de l'aplicació Mi Registro Laboral ®©, una aplicació descarregable des de Google Play i App Store que demostra d'una forma pràctica i simple el compliment de la normativa.   

Control del Registre Diari de la Jornada

L'aplicació permet programar horaris predefinits i horaris indefinits, amb un mètode de fitxatge fàcil, segur i geolocalitzat. A més, es pot informar a l'empresa de qualsevol canvi o sol·licitud des de la mateixa aplicació. Quan acaba la mensualitat, s'obrirà automàticament el registre d'hores treballades per tal de firmar la nòmina del mes.  

Sol·licita les vacances des de l’App

Mi Registro Laboral®© permet als empleats tenir feedback per sol·licitar vacances, baixes, qualsevol incidència… Gràcies al calendari laboral es pot complir amb l'Estatut dels Treballadors.

A més, els empleats reben notificacions ''push'' directes a l'App per tal d'informar sobre qualsevol circumstància que afecti la relació laboral.

Accés a la informació del treballador

Cada empleat disposa de les seves dades a través de l'App i pot consultar-los i modificar-los quan vulgui i des d'on vulgui.

Pot consultar les nòmines, certificats IRPF, calendari laboral, vacances, baixes i altres, documents d'empresa, canal de comunicació directa, informació rellevant, canal de denúncia…

L'administrador de l'empresa podrà comprovar o refutar els tràmits des del CRM i estàn informats en tot moment de qualsevol modificació o canvi en la gestió de tasques i processos. 

Contacta amb nosaltres pel que necessitis

No dubtis en contactar amb nosaltres per més informació sobre l'aplicació Mi Registro Laboral ®©, l'eina més econòmica del mercat.