Skip to content

Avantatges de la locució professional

Cloudcom Locucions Professionals
Cloudcom Locucions Professionals

Al món de les telecomunicacions, la percepció auditiva és el principal sentit alhora de captar l’atenció del receptor. La qualitat de la veu en locució, en tant d’altres elements.

Quins beneficis aporta la locució professional?

La locució professional té una capacitat de so més desenvolupada que les locucions estàndards, sent produïda en veu en off, garantint una qualitat de les gravacions rebudes. A més a més, hi han locucions que són imprescindibles i necessàries per a qualsevol empresa.

Locucions de benvinguda

Per tal d’identificar l’empresa, les locucions de benvinugada informen al client del nom de la teva empresa. Posteriorment, a través del menú d’opcions de la centraleta, es reben les indicacions del que succeiran després, per exemple, amb quin departament es vol contactar.

Locucions de tancat

Aquestes locucions infromen de que s’ha trucat fora de l’horari. Com les de benvinguda, es dona el nom de l’empresa primer i posteriorment es diu quin és l’horari d’atenció al client. D’altra banda també s’informa del tancament per vacances, amb les indicacions per a poder contactar amb l’empresa

Incrementa la productivitat

Aquest servei tracta d’aconseguir l’excelència al treball telefònic juntament amb la informació otorgada al receptor, oferint una imatge millorada de l’atenció al client.

Quina diferència hi ha amb la locució estàndard?

Un servei de locucions professionals implementa una sèrie d’elements tècnics de gravació i música de fons amb llicència, que mai és de més en un servei de qualitat.

Què oferim des de Cloudcom?

Des de Cloudcom volem disposar d’un servei d’atenció al client professional, per tal de millorar l’experiència de l’usuari mitjançant aquest servei de locucions professionals.

Comparteix a les xarxes