Skip to content

Com funcionen els equips i canals en Microsoft Teams?

Microsoft Teams permet que els equips individuals puguin organitzar-se i col·laborar als diferents escenaris empresarials.

Què són els equips?

Els equips són recopilacions de persones, contingut i eines al voltant de projectes i tasques dins d’una organització, dissenyats per reunir grups de persones que treballin coordinats per tal d’assolir els objectius. Aquests poden ser creats per usuaris invitats (privats), o oberts per tal que tots els integrants de l’organització es puguin unir (públics), amb una capacitat fins a 5.000 membres.

Quins tipus d’equips hi ha?

Els equips poden ser dinàmics o continus. Els dinàmics solen estar basats en projectes, per exemple iniciar un producte o crear un centre d’operacions digitals. D’altra banda, els continus, reflecteixen l’estructura interna de l’organització com departaments i ubicacions.

Què són els canals?

  Les seccions dedicades dins d’un equip per mantenir conversacions vinculades als temes, disciplines o projectes, amb la possibilitat de compartir i emmagatzemar arxius mitjançant SharePoint. Igual que els equips, aquests canals poden ser oberts, dins d’un canal estàndard amb tots els membres de l’equip, o privats, limitant la comunicació a un subconjunt de persones, ambdues efectuant la conversació orientada al treball. A més a més, els canals es poden ampliar amb aplicacions incloent fitxes, connectors i bots.

Com configurar un equip?

Quan Microsoft Teams queda activat per a tota l’organització, els propietaris invitaran als empleats per tal de conformar un equip de treball. Tanmateix, els propietaris poden crear un equip basat en un grup d’Office 365 ja existent, on qualsevol canvi se sincronitzarà amb Microsoft Teams. Això permet simplificar el procés per invitar i administrar els membres, a més a més de sincronitzar els arxius dins de Teams.

Planificació inicial

Pel que fa a l’administrador, aquest, gaudeix de l’accés a la configuració de tot el sistema al Centre d’administració de Microsoft Teams. Això vol dir que, per exemple, pot habilitar un canal predeterminat com »General» per anuncis, debats, recursos… on apareixerà en tots els equips.

Així doncs, aquesta planificació inicial motiva als usuaris a utilitzar Teams per tal de comprendre com aquest pot fer millorar la col·laboració en les activitats diàries.

Equips Funcionals

Tanmateix, els diferents tipus d’usuaris poden enfocar la configuració dels seus equips, canals i aplicacions (fitxes, connectors, bots). Tot i que Microsoft Teams proporciona instruccions sobre com estructurar els seus equips, els usuaris poden controlar com organitzar-se automàticament, és a dir, Teams és perfecte per promocionar equips amb diverses funcions, per tant, és necessari animar als usuaris per a pensar en equips funcionals i no en les barreres organitzacionals.

Alineació d’equips amb l’estructura empresarial

En altres paraules, la possibilitat de crear equips alineats amb l’estructura de l’organització implica un augment de la motivació i una millora de la productivitat, juntament amb la realització de revisions específiques d’equips, discussió de plans de recursos, i l’augment de la visibilitat d’aquests pel que fa a la seva diversitat.

Comparteix a les xarxes