Skip to content

Comunicacions
sense límits

Treballem amb els principals fabricants de solucions de comunicacions, a més de disposar d'una plataforma pròpia d'operador sota la marca Qonexa. Dissenyem solucions personalitzades i escalables, en entorns on-premise, Cloud o híbrids.

SOLUCIONS

COMPETITIVES I ADAPTABLES

Centraletes Físiques i Centraletes Virtuals | Comunicacions Unificades | Gateways/SBC | Terminals i Accessoris | Audioconferència i Videoconferència | Plataforma d'operador

Centraletes Físiques i Centraletes Virtuals

La Centraleta Virtual de Qonexa permet a les empreses estalviar en costos i experimentar una gran quantitat de beneficis i avantatges. Augmenta la productivitat, l’eficiència i la flexibilitat del treball gràcies a la integració mòbil, amb extensions il·limitades allà on siguis mentre hi hagi connexió a Internet.

Comunicacions Unificades

Disposem de les solucions més competitives del mercat per tal que les empreses agilitzin processos i tasques. A través de múltiples canals de comunicació, i amb la integració dels seus telèfons mòbils al sistema de comunicació, s’afavoreix el treball en remot i augmenta la flexibilitat en l’àmbit laboral, traduint-se en un augment de la productivitat amb una reducció dels costos. 

Gateways/SBC

Els sistemes SBC i gateways proporcionen protecció i complementarietat a les teves solucions de comunicacions. D'una banda, els SBC estableixen zones de seguretat per les arquitectures de connexió SIP, entre altres funcionalitats. D'altra banda, els equips gateway realitzen la interconnexió de comunicacions TDM amb xarxes de telefonia IP.

Terminals i Accessoris

Oferim una àmplia gamma de productes per dotar el vostre sistema de comunicacions dels millors terminals i accessoris per tal de garantir la màxima fiabilitat i qualitat de treball.   

Audioconferència i Videoconferència

Proporcionem a les empreses solucions en sistemes de sales de videoconferència. Adaptant-nos als recursos disponibles en cada cas, oferim als clients solucions competitives perquè puguin desenvolupar un espai òptim per reunir-se virtualment amb facilitat. 

Plataforma d’operador

Sota la marca Qonexa, Cloud Comunicaciones disposa de la infraestructura pròpia necessària per oferir serveis de Centraleta Virtual, Línies IP/SIP, Fax2mail, trucades a través de Microsoft Teams, entre d’altres. 

FABRICANTS

EN COMUNICACIONS