Skip to content

Està la teva empresa preprada per al teletreball?

Són moltes les empreses que davant la possibilitat d’activar el protocol de protecció dels seus treballadors del virus Covid-19, s’estan preparant per facilitar el treball remot dels seus empleats.  

És molt important que l’accés remot als recursos de l’empresa es realitzi de forma segura, per tal de no posar en risc les dades i comprometre la seguretat del sistema informàtic. 

A continuació, enumerem una sèrie de consells a tenir en compte per fer que els empleats puguin treballar remotament:

Connecteu-vos per VPN

No obrir els ports d’escriptori remot (port TCP 3389) per accedir al servidor de l’empresa o a cadascun dels PCs dels treballadors. És molt recomanable establir una connexió VPN entre el PC de l’empleat i la xarxa de l’empresa, per tal de garantir que el tràfic viatja encriptat i evitar que qualsevol usuari malintencionat pugui accedir als servidors corporatius. 

Instal·leu un antivirus i actualitzeu els PCs

Disposar d’antivirus professional i actualitzat. Si els empleats faran ús dels seus ordinadors personals per accedir als recursos i programari de l’empresa és important assegurar-se de que disposen d’un antivirus professional actualitzat i de les últimes actualitzacions de seguretat instal·lades. 

Garantiu l’accés als empleats

Garantir l’amplada de banda. Quan hi ha múltiples connexions simultànies a través del mateix accés a Internet de l’empresa es pot produir una saturació que impedeixi que els empleats puguin treballar de manera correcta. És habitual crear polítiques d’amplada de banda al Firewall que garanteixi la velocitat a tots els usuaris connectats. 

Faciliteu la comunicació telefònica

Disposar de l’extensió telefònica al domicili de l’empleat. Per tal de poder tenir comunicats als usuaris tant per e-mail com telefònicament, és necessari disposar d’una centraleta IP que ens permeti tenir extensions remotes. Els usuaris podrien tenir un telèfon físic, o bé fer ús d’un Softphone, a través del qual poder rebre o realitzar trucades telefòniques com si fossin al seu lloc de treball. 

Feu ús d’eines de col·laboració

Utilitzeu eines de col·laboració. Treballar amb eines con Microsoft Teams facilita la col·laboració entre els empleats de l’empresa, ja que fa possible disposar de tots els fitxers de manera centralitzada i fiable. A més a més, també disposa d’eines de Chat, videoconferència o trucades.

Garantiu la seguretat

A més de garantir que l’empleat pugui desenvolupar la seva feina, també s’ha de garantir que es realitzarà d’una forma segura. És per això que a Cloudcom estem a la vostre disposició per si voleu adaptar els vostres sistemes per poder treballar remotament amb la màxima seguretat possible. 

Comparteix a les xarxes