Skip to content

La importància de la ciberseguretat en les Smart Cities

L'adopció tecnològica per part de les ciutats, ha anat augmentant durant els últims anys. Les smart cities permeten proporcionar uns millors serveis als ciutadans, optimitzar els recursos i estalviar diners. Arribar a aquesta millora de qualitat de vida no seria possible sense les TIC, ja que asseguren un desenvolupament sostenible en entorns econòmics, socials i ambientals. Per tant, cal destacar la importància de la ciberseguretat per poder desenvolupar ciutats intel·ligents.

Què vol dir smart city?

La definició del Parlament Europeu de smart city és ''una ciutat que busca abordar les qüestions públiques a través de solucions basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) sobre la base d'una col·laboració municipal amb múltiples parts interessades''. 

Què permet una ciutat intel·ligent?

Les ciutats intel·ligents permeten la interactuació dels ciutadans amb la ciutat de forma multidisciplinària. Aquestes s'adapten en temps real a les seves necessitats, de manera eficient; ofereixen dades obertes, solucions i serveis orientats als ciutadans; poden resoldre efectes de creixement de les ciutats, en àmbits públics i privats, gràcies a la integració d'infraestructures amb sistemes de gestió intel·ligent.

Com s’estructura una smart city?

Sensors i dispositius connectats

Quan parlem de sensors i actuadors connectats, ens referim a uns tipus de dispositius intel·ligents on figuren per exemple, sensors meteorològics, acústics, d'incendi, de contaminació, d'enllumenat, trànsit… Aquests aporten informació a partir d'aplicacions, on fins i tot, els mateixos ciutadans, poden fer la funció de sensors i d'actuadors.

Connectivitat i Xarxa

Aquesta infraestructura complementa l'Amplada de banda amb xarxes capil·lars de curt abast, que són de gran importància pels objectes de la Internet de les Coses, formades per portes d'enllaç i concentradors, recopilant les dades dels sensors a partir d'enllaços sense fils.

Machine-to-Machine i Cloud Computing

Les plataformes M2M i de computació al núvol, ens donen la possibilitat de control de connexió, analitzar i redirigir dades, garantir la seguretat de les transaccions i, que els proveïdors, puguin interactuar amb les aplicacions per tal de crear nous serveis.

Aplicacions Verticals

Pel que fa a les aplicacions verticals, tenen la funció de gestionar els serveis i els objectes desplegats per la ciutat. Són les aplicacions encarregades de les funcions anteriors, on els decisors supervisaran la informació dels serveis representada a taulers de control.

La fragilitat de les Smart Cities

La integració de dispositius tecnològics a les ciutats, fa que augmenti la seva vulnerabilitat davant ciberatacs, la qual cosa ens obliga a integrar una ciberseguretat sòlida en les futures smart cities. Els sistemes estan interconnectats i gestionen molta informació, per tant, les ciutats intel·ligents, són un escenari atractiu per desenvolupar operacions malicioses, on un simple error al sistema, pot desencadenar un impacte a gran escala.

La importància de la ciberseguretat

La ciutat intel·ligent es tracta d'una gran infraestructura interconnectada, que inclou una sèrie de serveis. L'auge de les TIC en aquest àmbit, fa que hàgim de tenir en compte el desequilibri entre la ''tecnologia de les coses'' i la ''tecnologia de les persones'', les amenaces a la intimitat i l'impacte d'una violació al sistema. Així doncs, per tal que aquestes debilitats no es vegin incrementades, és necessari una gran maduresa en ciberseguretat, des del moment de disseny de la ciutat.

Riscos i amenaces de les smart city

Els riscos i amenaces de les smart cities que no tenen una ciberseguretat sòlida des del seu disseny són:

  • Grans i complexes superfícies d'atac
  • Sistemes heretats insegurs
  • Problemes de xifratge
  • Atacs de denegació de serveis
  • Problemes simples amb un gran impacte
  • Carència d'equips de resposta i plans d'emergència contra ciberatacs.

Cloud Comunicaciones | Ciberseguretat

En definitiva, pel desenvolupament d'una smart city és important el desplegament de la Internet de les Coses, per donar vida a una ciutat hiperconnectada, però, la recopìlació de dades massives comporta problemes de ciberseguretat i de privacitat.

Per tant, les ciutats han de ser construïdes al voltant d'una ciberseguretat sòlida des del seu inici, i no després d'haver sigut construïda.

Des de Cloud Comunicaciones oferim una sèrie de Serveis Gestionats de Seguretat, amb l'objectiu de ser proactius en la seguretat del dia a dia de les empreses. A més a més, som especialistes en projectes de xarxes empresarials, fent auditories prèvies i instal·lacions d'equips professionals.