Skip to content

La importància de la Internet de les Coses i la ciberseguretat a les ciutats intel·ligents

L’adopció tecnològica per part de les ciutats, ha anat augmentant durant els últims anys. Les smart cities permeten proporcionar uns millors serveis als ciutadans, optimitzar els recursos i estalviar diners. Arribar a aquesta millora de qualitat de vida no seria possible sense les TIC, ja que asseguren un desenvolupament sostenible en entorns econòmics, socials i ambientals. Per tant, cal destacar la importància de dos conceptes per poder desenvolupar ciutats intel·ligents: Internet of Things i la ciberseguretat. 

Ciutats intel·ligents (smart cities)

Què vol dir smart city?

La definició del Parlament Europeu de smart city és »una ciutat que busca abordar les qüestions públiques a través de solucions basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) sobre la base d’una col·laboració municipal amb múltiples parts interessades». 

Què permet una ciutat intel·ligent?

Les ciutats intel·ligents permeten la interactuació dels ciutadans amb la ciutat de forma multidisciplinària. Aquestes s’adapten en temps real a les seves necessitats, de manera eficient; ofereixen dades obertes, solucions i serveis orientats als ciutadans; poden resoldre efectes de creixement de les ciutats, en àmbits públics i privats, gràcies a la integració d’infraestructures amb sistemes de gestió intel·ligent.

Com s’estructura d’una smart city?

Sensors i dispositius connectats

Quan parlem de sensors i actuadors connectats, ens referim a uns tipus de dispositius intel·ligents on figuren per exemple, sensors meteorològics, acústics, d’incendi, de contaminació, d’enllumenat, trànsit… Aquests aporten informació a partir d’aplicacions, on fins i tot, els mateixos ciutadans, poden fer la funció de sensors i d’actuadors.

Connectivitat i Xarxa

Aquesta infraestructura complementa l’Amplada de banda amb xarxes capil·lars de curt abast, que són de gran importància pels objectes de la Internet de les Coses, formades per portes d’enllaç i concentradors, recopilant les dades dels sensors a partir d’enllaços sense fils.

Machine-to-Machine i Cloud Computing

Les plataformes M2M i de computació al núvol, ens donen la possibilitat de control de connexió, analitzar i redirigir dades, garantir la seguretat de les transaccions i, que els proveïdors, puguin interactuar amb les aplicacions per tal de crear nous serveis.

Aplicacions Verticals

Pel que fa a les aplicacions verticals, tenen la funció de gestionar els serveis i els objectes desplegats per la ciutat. Són les aplicacions encarregades de les funcions anteriors, on els decisors supervisaran la informació dels serveis representada a taulers de control.

La importància de la Internet of Things

Què és la Internet de les Coses?

Quan parlem de la Internet de les Coses, ens referim a tots aquells sensors o objectes interconnectats que emeten en temps real una informació determinada mitjançant un gran volum de dades.

Què permet la Internet de les Coses?

Industria 4.0

El desenvolupament d’un nou model de producció, basat en la digitalització de les cadenes de valor a través de tecnologies com: softwares intel·ligents i sensors, processament de dades, produir de forma intel·ligent, etc.

Economia Circular

Per tal d’aconseguir nous models de producció i consum sostenibles, és imprescindible desenvolupar objectes intel·ligents per tal d’impulsar una economia circular. Sense innovació en TIC, no serà possible un desenvolupament de sistemes de producció eficients per tal de reutilitzar materials perquè tornin a la cadena de muntatge.

Eficiència i Sostenibilitat

Gràcies a la implantació de sensors a l’entorn urbà, la gestió intel·ligent dels recursos, derivarà en una eficiència dels serveis públics, una reducció de la despesa pública i sostenibilitat energètica, on la Internet de les Coses juga un paper essencial en aquest camp, per exemple amb els Smart Buildings.

eAdministració

La implantació de la Internet de les Coses també és clau per als governs locals, on mitjançant un feed back amb les administracions, els ciutadans, poden transmetre diferents tipus d’informació.

Mobilitat

Quant a la mobilitat sostenible dins de les smart cities, la tecnologia de la Internet de les coses combinada amb el 5G, pot suposar una revolució per la mobilitat sostenible i la seguretat viària. Gràcies a l’intercanvi d’informació entre usuaris, vehicles i infraestructures generarà una gran quantitat de dades. Per exemple, Edge/Fog Computing, aprofita la capacitat dels dispositius per processar dades rebudes i convertir-les en nodes.

La fragilitat de les Smart Cities

La integració de dispositius tecnològics a les ciutats, fa que augmenti la seva vulnerabilitat davant ciberatacs, la qual cosa ens obliga a integrar una ciberseguretat sòlida en les futures smart cities. Els sistemes estan interconnectats i gestionen molta informació, per tant, les ciutats intel·ligents, són un escenari atractiu per desenvolupar operacions malicioses, on un simple error al sistema, pot desencadenar un impacte a gran escala.

La importància de la ciberseguretat

La ciutat intel·ligent es tracta d’una gran infraestructura interconnectada, que inclou una sèrie de serveis. L’auge de les TIC en aquest àmbit, fa que hàgim de tenir en compte el desequilibri entre la »tecnologia de les coses» i la »tecnologia de les persones», les amenaces a la intimitat i l’impacte d’una violació al sistema. Així doncs, per tal que aquestes debilitats no es vegin incrementades, és necessari una gran maduresa en ciberseguretat, des del moment de disseny de la ciutat.

Riscos i amenaces de ciberseguretat a la smart city

– Grans i complexes superfícies d’atac

– Sistemes heretats insegurs

– Problemes de xifrat

– Atacs de denegació de serveis

– Problemes simples amb gran impacte

– Carència d’equips de resposta i plans d’emergència contra ciberatacs

Conclusions

En definitiva, pel desenvolupament d’una smart city és d’especial importància el desplegament de la Internet de les Coses, per donar vida a una ciutat hiperconnectada, però, la recopilació de dades massives comporta problemes de ciberseguretat i privadesa. Així doncs, les ciutats han de ser construïdes al voltant d’una ciberseguretat sòlida des del seu inici, i no després d’haver sigut construïda.

Cloudcom

Des de Cloudcom oferim una sèrie de Serveis Gestionats de Seguretat, amb l’objectiu de ser proactius en la seguretat del dia a dia de les empreses. A més a més, som especialistes en projectes de xarxes empresarials, fent auditories prèvies i instal·lacions d’equips professionals.

Així doncs, ciberseguretat i connectivitat són dos factors imprescindibles pel correcte funcionament de les empreses. És per aquest motiu, treballem amb fabricants punters en seguretat i connectivitat, oferint l’última tecnologia Wifi6 per empreses. Tanmateix, podem proveir de targetes SIM per M2M com a operador de telefonia mòbil.

Comparteix a les xarxes