Skip to content

La Intel·ligència Artificial et necessita.

Amb el pas dels anys, la intel·ligència artificial ha passat de ser un tema de ciència-ficció a convertir-se en una realitat. Però, quin és el paper de l’ésser humà davant aquesta tecnologia?

Una difícil pregunta que el mateix desenvolupament de la tecnologia s’encarrega d’anar contestant. Vegem cap a on va el futur de l’ésser humà.

La Intel·ligència Artificial Col·laborativa

El desenvolupament d’una Intel·ligència Artificial Col·laborativa és la nova manera d’aplicar la IA, on humà i màquina treballen junts per a aconseguir millores en el rendiment de les empreses i els seus projectes. En aquest cas, aquesta col·laboració té un impacte positiu cap a les persones i les màquines, ja que les nostres capacitats es veuen augmentades, per la qual cosa queda descartat el reemplaçament dels treballadors humans en tota l’economia en el futur. Així doncs, mentre que les màquines tenen la capacitat de discriminar un gran volum d’informació ràpidament, l’ésser humà avalua la informació mitjançant les seves habilitats cognitives

Un exemple clar de col·laboració entre IA i les persones són les solucions de Contact Center. La tecnologia aplicada a aquesta solució és capaç d’aconseguir un Processament del Llenguatge Natural (NLP en anglès), permetent una experiència comunicativa molt natural, com si es parlés amb un humà, per la qual cosa és un complement perquè els agents d’atenció al client desenvolupin de manera més productiva el seu treball.    

Nova tecnologia, nous rols humans.

Però, quins papers exercirà l’ésser humà amb la IA? ‘’Habilitats de fusió’’, que són les que permeten que la IA Col·laborativa sigui eficient. En aquest cas, les persones, exercissin tres papers crucials: entrenar a les màquines per a fer unes certes tasques, explicar els resultats d’aquestes tasques i sostenir l’ús responsable de les màquines.   

D’altra banda, és necessari que els humans siguin capaços de delegar tasques a la nova tecnologia, sàpiguen formular preguntes a la IA per a obtenir la informació necessària i han d’assegurar-se que els sistemes IA s’utilitzen de manera responsable i ètica.   

Amb la qual cosa, el desenvolupament d’aquestes ‘’habilitats de fusió’’ i de la tecnologia IA replanteja el disseny dels processos de negoci de les empreses, que hauran de tenir en compte la interfície humà-màquina.

6G, el boom de la IA

Encara és massa aviat per a parlar de la sisena generació de xarxes, però països i empreses ja han posat el tema damunt de la taula i la comercialització del 6G es preveu per a l’any 2030.   

   Segons Andreu Stoica i Guissepe Abreu, investigadors de la Universitat Jacobs d’Alemanya, el 6G permetrà col·laboracions ràpidament canviants a enormes escales entre diferents agents de IA, la qual cosa suposarà una evolució en les aplicacions de IA.

Un cas particular és la coordinació dels vehicles autònoms en la gran ciutat, on la IA col·laborativa tindrà un paper clau (les aplicacions de trànsit en temps real són eficaços gràcies al fet que els usuaris comparteixen la seva geolocalització mitjançant GPS) i només s’aconseguirà a través de comunicacions sense fils d’alta velocitat, com el 6G.

MWC 2021: IA + Cognició  

Els humans i les màquines estan destinats a treballar junts malgrat les seves diferències. Entre elles trobem diferents funcions cognitives, per exemple, nosaltres ens caracteritzem per la subjectivitat, la incorporació d’elements emocionals, interaccions humanes, a més de l’autoconsciència en el procés cognitiu. En canvi, la IA és molt objectiva, i encara no ha aconseguit captar senyals socials ni emocionals. Fins i tot i això, no es para d’innovar en el desenvolupament de les habilitats cognitives de la IA.  

El passat 30 de juny, Francesco Ferro, CEO de Pal Robotics (empresa barcelonina especialitzada en robòtica humanoide) va parlar en el Mobile World Congress sobre OpenDR. Un projecte que se centra a proporcionar eines als sistemes robòtics perquè siguin cognitius i puguin aplicar-se a camps com la salut, l’agroalimentació i la producció àgil.  

Durant el MWC, vam poder veure al robot TIAGO, desenvolupat per PAL Robotics, servint com a assistent als visitants de l’esdeveniment. Tota una demostració del treball de la companyia a l’hora d’incorporar el reconeixement humà, d’activitats i instruccions vocals, així com d’estats emocionals, permetent així una interacció humana centrada en la persona.  

Col·laborar para avançar

El paper de l’ésser humà és essencial per al funcionament eficient de la intel·ligència artificial, per la qual cosa la col·laboració entre humà i màquina en les empreses serà imprescindible per a veure guanys en productivitat a llarg termini, la qual cosa implica l’adopció per part de l’empleat de nous rols de treball més especialitzats.  

El futur ja és aquí, i són necessàries velocitats més altes i latències més baixes perquè la IA continuï evolucionant, i nosaltres amb ella. Per a això el desplegament del 6G, amb previsió per l’any 2030, jugarà un paper clau en el desenvolupament de les aplicacions IA, i de l’ésser humà depèn que aquesta s’utilitzi de manera responsable i ètica, per a millorar els treballs i la vida quotidiana. 

Comparteix a les xarxes

Com el factor humà pot millorar la Intel·ligència Artificial

En el món actual, la Intel·ligència Artificial (IA) s’ha convertit en una eina cada vegada més popular en la indústria i el comerç modern. Si bé la IA té molts beneficis, també presenta alguns desafiaments, un dels quals és trobar l’equilibri adequat entre la IA i el factor humà. En aquest article, explorem la importància de combinar el factor humà i la IA per a aprofitar al màxim les habilitats úniques de tots dos.