Skip to content

La repercussió de la Covid-19 en el teletreball

La crisi de la Covid-19 ha propiciat una acceleració en la transició prevista al teletreball. La taxa de treball a distància ha passat d’un 20% a un 100%, on s’han vist implicats la totalitat dels sectors. Així doncs, el teletreball arriba per quedar-se, i les empreses adopten el treball a distància a una escala molt més amplia.

Quina és la nova realitat?

La realitat vinculada al teletreball suposa una utilització d’aplicacions al núvol i estar constantment connectats. De fet, als últims anys, la tendència ha anat augmentant gràcies a la disponibilitat d’eines i aplicacions que asseguren la productivitat sense estar físicament a l’oficina. Per tant, les mesures de teletreball, adoptades per les organitzacions, poden passar a formar part de l’organització de les empreses.

Com fer que el teletreball sigui productiu?

Per tal d’aconseguir un augment de productivitat mitjançant el teletreball, les organitzacions, han d’adoptar noves estratègies de treball a distància, la qual cosa suposa una preparació tecnològica eficient. A més a més, i no menys important, és la preparació dels treballadors en aquest canvi de la manera de treballar, proporcionant eines d’accés adequades per la col·laboració. Així doncs, per aconseguir productivitat, s’han de satisfer les necessitats dels empleats i dels directius.

Necessitat d’una ciberseguretat moderna

Aquest canvi en la manera de treballar suposa una expansió dels riscos als quals se sotmeten les diferents empreses. Així mateix, l’estratègia de seguretat moderna ha de permetre la detecció de continguts no desitjats, com també eliminar les amenaces. A més a més, els usuaris hauran d’estar protegits mitjançant llicències de xarxa privada virtual (VPN), i també s’haurà de subministrar seguretat a aquests usuaris que no l’utilitzin.

Què oferim des de Cloudcom?

Des de Cloudcom oferim una sèrie de serveis vinculats al teletreball:

D’una banda, garantim la ciberseguretat a partir de les solucions del fabricant SonicWall.

D’altra banda, Microsoft Teams, és l’eina per realitzar tota mena de treball en equip i col·laboració.

Quant a telefonia virtual professional, la nostra Centraleta Virtual amplifica les funcionalitats de col·laboració i productivitat de Microsoft Teams. Cloudcom és el primer operador a Catalunya en oferir, en modalitat de servei, aquesta integració

Comparteix a les xarxes