Política de privacitat


De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CLOUD COMUNICACIONS SL amb CIF B66910852 i domicili social situat en c/Sant Francesc, 4, 2º3ª 08290, CERDANYOLA DEL VALLS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

En compliment amb la normativa vigent, CLOUD COMUNICACIONS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

CLOUD COMUNICACIONS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

És per això que CLOUD COMUNICACIONS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic administracion@cloudcom.cat.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: administracion@cloudcom.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

CLOUD COMUNICACIONES, S.L. amb CIF: B66910852, constituïda el 19/12/16 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 27/12/16, al TOM 45.691, FOLI 1, FULL B-496.016, INSCRIPCIÓ 1, practicada en els termes que preveu l’ article 185.6 del Reglament del Registre Mercantil.