Skip to content

Protegeix els teus arxius amb la solució d’Active Backup per Microsoft 365

Synology ha posat a la nostra disposició Active Backup per Microsoft 365. Aquesta solució ens permet crear còpies de seguretat de manera fàcil i senzilla. D’aquesta manera, si un usuari elimina una informació accidentalment, l’Active Backup per Microsoft 365, permetrà la seva recuperació sense la intervenció de personal tècnic.

Què és Active Backup per a Microsoft 365?

Active Backup per a Microsoft 365, ha sigut dissenyat per poder realitzar automàticament còpies de seguretat de les dades emmagatzemades a Microsoft 365 en NAS Synology. Gràcies a una interfície de control centralitzada, permet als administradors visualitzar l’estat de les còpies de seguretat i la historicitat de tots els comptes. A més a més, el portal, permet a usuaris finals restaurar i descarregar les tasques sense ajuda d’administradors.

Característiques

Control i Eficiència

La solució garanteix la seguretat de poder controlar les dades de Microsoft 365, amb una còpia de seguretat local que permet protegir les dades. Així doncs, l’optimització de l’emmagatzematge, permet una major eficiència en aquest, mitjançant una tecnologia d’instal·lació única.

Centralització

Gràcies a la centralitat que proporciona la interfície d’administració, podem saber la informació completa en temps real, juntament amb una protecció històrica dels serveis de còpia de seguretat; el consum d’emmagatzematge; i l’historial de la transmissió de dades.

Fàcil restauració

La restauració granular facilita aquest procés, mitjançant la restauració d’un únic arxiu en lloc d’una tasca de còpia de seguretat completa.

Compatibilitat

El control de les dades implica una compatibilitat amb arxius de OneDrive Business, Exchange Online i SharePoint Online. També són compatibles els paquets de Microsoft 365 d’Enterprise, Education. A més a més, Active Backup per Microsoft 365, permet protegir dades de Microsoft Teams, sempre que aquests estiguin emmagatzemats en One Drive per Business i SharePoint Online.

One drive Business

Admet la còpia de seguretat de les dades i metadades corresponents, tant com els de l’hora de modificació més recent i els permisos d’ús compartit

Exchange Online

Realitza còpies de seguretat de buides personals, compartides i d’arxius de Microsoft 365, a més a més de les carpetes, estructures de carpetes i fitxers adjunts.

SharePoint

Permet executar les còpies de seguretat locals contínues per protegir les col·leccions dels llocs, els documents, les biblioteques i les llistes de SharePoint Online, a més a més de restaurar a l’instant les dades de SharePoint en cas d’interrupció.

Components de l’aplicació

Active Backup per Microsoft 365 disposa de dos components per tal de crear tasques, supervisar i restaurar les còpies de seguretat. Aquestes proporcionen una major eficàcia en aquestes tasques, pel que l’administració TI serà molt millor.

Consola d’administració

La consola d’administració centralitzada permet als administradors de TI crear tasques de còpies de seguretat pels comptes de Microsoft 365 i supervisar l’estat de còpia de seguretat des d’una sola interfície.

Característiques

La interfície centralitzada de l’administració mostra informació completa en temps real i protecció històrica dels serveis de còpia de seguretat, emmagatzematge i transmissió de dades

Les còpies de seguretat són flexibles gràcies a les polítiques de retenció i modes de còpies de seguretat programats, manuals i continus amb els punts de recuperació il·limitats.

Eficiència de l’emmagatzematge, que està optimitzat mitjançant tecnologia d’instal·lació única i de duplicació al nivell de bloc.

Portal de recuperació

El portal proporciona una interfície intuïtiva perquè els empleats realitzin tasques de restauració per si mateixos, sense ajuda dels administradors TI.

Característiques

Facilita el procés de recuperació, restaurant o exportant un únic correu, arxiu, contacte, calendari, biblioteca de documents i llista en lloc de realitzar una tasca de còpia de seguretat completa.

Filtra i previsualitza les dades de la còpia de seguretat a través de la recerca de paraules clau.

Permet als comptes de Microsoft Azure AD accedir al portal de recuperació d’autoservei amb les credencials de Microsoft 365

Cloudcom

Des de Cloudcom, ens caracteritzem per ser Microsoft Service Provider, el que ens capacita per poder oferir i comercialitzar qualsevol solució de Microsoft al núvol. Així doncs, l’Active Backup per Microsoft 365, és una eina que afavoreix el control de les còpies de seguretat d’una manera centralitzada i eficient.

Comparteix a les xarxes