Serveis de Seguretat Gestionada


Què són els Serveis de Seguretat Gestionada?

Els serveis gestionats de seguretat són uns serveis que oferim directament des de Cloudcom amb l’objectiu de ser proactius en el dia a dia de la gestió de la seguretat de l’empresa i poder anticipar-nos a possibles intrusions, virus, malware, etc., abans que el client se n’hagi adonat.

Quins serveis oferim?

Informes d’analítica Diaris, Setmanals o Mensuals

Configuracions remotes i in-situ

Informe per adjuntar a l’auditoria de Riscos Penals Corporatius (RPC)

Equip en dipòsit en cas d’avaria

Actualitzacions

Consultoria

Quins avantatges té la Seguretat Gestionada?

Implementació del motor Anti-Virus

Protecció contra Spyware

Prevenció d’intrusions

Intel·ligència i control d’aplicacions

Sand-BOx multi-motor per atacs Zero-Day i Ramsonware

Gestió de Filtre de continguts