Skip to content

Videovigilància

Dissenyem i implantem projectes de solucions de videovigilància per qualsevol classe de negoci, realitzant auditories prèvies per determinar l'abast del projecte i oferir la solució òptima als clients. 

SOLUCIONS

COMPETITIVES I ADAPTABLES

Solucions per qualsevol sector | Videovigilància amb analítica de vídeo | Solucions de detecció de temperatura, control d'aforament, seguretat perimetral, etc. | Auditories, projectes, proveïment i instal·lacions

Solucions per qualsevol sector

Les solucions en videovigilància que oferim des de Cloud Comunicaciones es caracteritzen per la seva qualitat i per la seva adaptabilitat a qualsevol sector.   

Videovigilància amb analítica de video

Brindem solucions en videovigilància amb analítica de vídeo, que consisteix en l’anàlisi intel·ligent i automatitzat del vídeo fent ús d’un software dissenyat per diferents propòsits com: seguretat, intel·ligència artificial, màrketing, salut 

Solucions de detecció de temperatura, control d’aforament, seguretat perimetral, etc.

La variabilitat de les solucions en videovigilància suposen un avantatge segons sigui la necessitat de cada client. Segons cada projecte, dotem a les empreses de solucions de videovigilància amb característiques diferents.

Auditories, projectes, proveïment i instalacions

Analitzem les necessitats del client per desenvolupar projectes de videovigilància i saber quines són les solucions més adients per l’empresa abans de la seva instal·lació. 

FABRICANTS

EN VIDEOVIGILÀNCIA